Afyon 2 Şubesi

4.Dönem Toplu Sözleşme Kazanımları (2018-2019)

25/08/2017 Tarihli Resmi Gazete

Devlet Personel Başkanlığından:

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK
MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2018 VE 2019 YILLARINI KAPSAYAN
4. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME

2018 - 2019 YILLARINI KAPSAYAN 4.DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARIMIZ

1- Mevcut Net Maaş Tutarları  01/01/2018 den itibaren  (Enflasyon Farkı Hariç)  % 4 Oranında Arttırılmıştır.

2- 01/07/2018 tarihinden itibaren  30/06/2018 tarihindeki Net Maaş Tutarları (Enflasyon Farkı Hariç)  % 3,5 

Oranında Arttırılmıştır.

3- 01/01/2019 tarihihinden itibaren  31/12/2018 tarihindeki Net Maaş Tutarları (Enflasyon Farkı Hariç) % 4  Oranında Arttırılmıştır.

4- 01/07/2019 tarihinden itibaren  30/06/2019 tarihindeki Net Maaş Tutarları (Enflasyon Farkı Hariç) % 5 

Oranında Arttırılmıştır.

Toplu Sözleşme Süresi İçerinde Diğer Kazanımlar Hariç Net Maaş Tutarlarında (Enflasyon Farkı Hariç)

Toplamda Ortalama % 16,5 Civarında  Maaş Artışı Gerçekleşecektir.

5-Avukatlık Vekalet Ücreti Gösterge Rakamı 15.000 Puandan 20.000 Puana Yükseltilmiştir.

6- 657 4/C Kapsamında Çalışan Personele Maaşlarına ilave olarak  (eskisi 1.800) 2400 Gösterge rakamının Memur Maaş Aylık Katsayısı ile Çarpımı Sonucu Bulunacak Tutarda  Ek Ödeme Verilecektir.

Ortalama Getirisi  (256,36 TL Yeni rakam ) (158.00 TL eski Rakam ) Fark 98.00 TL Olup Artış Oranlarına ve Enflasyon Farkına  Bağlı Olarak Zaman İçinde artacaktır.

7- Toplu Sözlşeme İkramiyesi Maktu Tutar olan (750 Puan) 77.00 TL Tutar 01/01/2018 Tarihinden itibaren  750 Gösterge Rakamının, Memur Maaş Aylık Katsayısı ile Çarpımı Sonucu Bulunacak Tutarda Ödenmesine Devam Edilecek Olup   Memur Maaş Aylık Katsayısı Değiştikçe Aynı Oranda Artarak Ödemeye Devam Edilecektir.

80 - 83 -86 -90 TL Şeklinde  Artış Oranlarına ve  Enflasyon Farkına  Bağlı Olarak Zaman İçinde Artacaktır

8- Sivil Savunma Uzmanlarının Özel Hizmet Tazminat Oranı daha önceki sözleşmede 5 Puan Artırılmış olup devamı sağlanmıştır. 

Ortalama Getirisi  51.00 TL Olup Artış Oranlarına ve Enflasyon Farkına  Bağlı Olarak Zaman İçinde Artacaktır

9Şef Kadrosunda Bulunanların Özel Hizmet Tazminat Oranları bir önceki sözleşmede 7 puan artırılmış olup buna ilave olarak 3 Puan daha artırılmıştır.

Ortalama Getirisi  (önceki artış 71.00 TL)  + (bu sözleşmedeki artış 30.00 TL)  Olup Artış Oranlarına ve Enflasyon Farkına  Bağlı Olarak Zaman İçinde Artacaktır

10-Yeni kurulan Üniversitelerde Ödenen Geliştirme Ödenekleri 31/12/2017 Tarihinde i Sona Erecek Olup,

31/12/2019 Tarihine Kadar Ödeme  Süre Uzatılmıştır.

11- İkinci Öğretim Fazla Mesai Görevlendirilmesleribne Uygulanan

Birim içi % 40 Sınırlama % 45 'a

Birim dışı % 15 Sınırlama % 20 'e  Yükseltilmiş Olup

01/01/2018 Dan İtibaren İmkanlar Dahilinde Daha Fazla Personel Görevlendirme İmkanı Doğmuştur.

12- Emekli olanlara ödenen harcırah gösterge rakamları 13.558 olarak ödenmeye devam edecektir.

Buna göre  2018 de 1.448 TL artı yeni zam oranı ve enflasyon farkı kadar artış

                    2019 da 1.558 TL artı yeni zam oranı ve enflasyon farkı kadar artış şeklinde olacaktır.

13-657 sayılı DM Kanunu 202. maddesine göre ödenen Çocuk yardımına ilişkin 206.maddesindeki sınırlamalarda bulunan “Burs alan çocuklara” ilişkin hüküm uygulanmayacaktır. 

14- Taşınır Kayıt kontrol Yetkilisi olan personele ödenen ilave 575 puan Mali Sorumluluk zammının ödenmesine devam edilecektir.

Getirisi 20 TL ve zam oranları dahilinde atış olacaktır.

15- Kütüphaneci personele ödenen ilave % ÖHT  zammının ödenmesine devam edilecektir.

16- 657 4/c li personele fazla çalışma ücreti.

Normal Çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmalrı karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenir.

17- Aile yarımının geriye dönük ödenmesi.

15/01/2018 den itibaren öncesine taşmamak kaydı ile geç bildirimde bulunulması halinde de  üç aya kadar olan kısım için aile yardımı ödenecektir.

18-Kredi ve Yurtlar Kurumunda Fazla Çalışma Ücretleri Bir Kat Artırımlı Ödenecek

Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personele, (Kredi ve Yurtlar Kurumunda özel ve gece hizmetleri talimatnamesi çerçevesinde) yaptıkları fazla çalışmanın karşılığı olarak ödenmekte olan fazla çalışma ücreti (2015 yılı için 1,63.-TL) bir kat artırımlı olarak ödenecektir.

YURTLARDA GÖREV YAPAN PERSONELİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ

(2015 yılı için saat başı 1,63.-TL üzerinden hesap edilmiştir) 

BİRİM AYLIK (azami)  3,26.-TL  x 90 Saat  =   293,40.-TL