Afyon 2 Şubesi

2016 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3.DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARIMIZ

                      2016 - 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3.DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARIMIZ

 

1- Mevcut Net Maaş Tutararları  01/01/2016 dan itibaren  (Enflasyon Farkı Hariç)  % 6 Oranında Arttırılmıştır.

 

2- 01/07/2016 tarihihinden itibaren  30/06/2016 tarihindeki Net Maaş Tutarları (Enflasyon Farkı Hariç)  % 5 

Oranında Arttırılmıştır.

 

3- 01/01/2017 tarihihinden itibaren  31/12/2016 tarihindeki Net Maaş Tutarları (Enflasyon Farkı Hariç) % 3  Oranında Arttırılmıştır.

 

4- 01/07/2017 tarihihinden itibaren  30/06/2017 tarihindeki Net Maaş Tutarları (Enflasyon Farkı Hariç) % 4 

Oranında Arttırılmıştır.

 

Toplu Sözleme Süresi İçerinde Diğer Kazanımlar Hariç Net Maaş Tutarlarında (Enflasyon Farkı Hariç)

 

Toplamda Ortalama % 19 Civarında  Maaş Artışı Gerçekleşecektir.

 

 

5-Avukatlık Vekalet Ücreti Gösterge Rakamı 10.000 Punadan 15.000 Puana Yükseltilmiştir.

 

6- 657 4/C Kpsamında Çalışan Personele Maaşlarına ilave olarak 1.800 Gösterge rakamının Memur Maaş Aylık

Katsayısı ile Çarpımı Sonucu Bulunacak Tutarda  Ek Ödeme Verilecektir.

 

Ortalama Getirisi  158.00 TL Olup Artış Oranlarına ve Enflasyon Farkına  Bağlı Olarak Zaman İçinde artacaktır.

 

 

7- Toplu Sözlşeme İkramiyesi Matbu Tutar olan 60.00 TL Tutar 01/01/2016 Tarihinden itibaren  750 Gösterge

Rakamının, Memur Maaş Aylık Katsayısı ile Çarpımı Sonucu Bulunacak Tutarda Ödenmesine Devam Edilecek

Olup    Memur Maaş Aylık Katsayısı Değiştikçe Aynı Oranda Artarak Ödemeye Devam Edilecektir.
 

66 - 69 -71 -74 TL Şeklinde  Artış Oranlarına ve  Enflasyon Farkına  Bağlı Olarak Zaman İçinde Artacaktır

 

 

8- Sivil Savunma Uzmanlarının Özel Hizmet Tazminat Oranı 5 Puan Artırılmıştır. 

 

Ortalama Getirisi  41.00 TL Olup Artış Oranlarına ve Enflasyon Farkına  Bağlı Olarak Zaman İçinde Artacaktır

 

 

9- 15/01/2016 Tarihi İtibari İle (Aylıksız İzinde Bulunanlar Dahil)  Ve Bunların Bu Tarihten Önceki Emeklileri Dahil

Olmak Üzere 15/01/2005 Tarihinden İtibaren Görevde Bulunan Tüm Memurlara 1 Derece Verilecektir.

 

Derece Yükselmesine Bağlı Olarak Değişen Değerler Üzerinden Extra Getiri Sağlayacak Olup,Artış Oranlarına ve

Enflasyon Farkına  Bağlı Olarak Zaman İçinde Getirisi Artacaktır

 

 

10- Şef Kadrosunda Bulunanların Özel Hizmet Tazminat Oranları 7 Puan Arttırılmıştır.

 

Ortalama Getirisi  58.00 TL Olup Artış Oranlarına ve Enflasyon Farkına  Bağlı Olarak Zaman İçinde Artacaktır

 

 

 

11- Emekli Keseneği Tazminat Yansıtma Oranları

 

                                              01/10/2008 den Önce Memuriyete Başlayanlar İçin

 

                                                                                                                            3.Dönem Toplu Sözleşme İle
   Ek Göstergeleri                                                   31/08/2015 e kadar              01/09/2015 dan itibaren

 

6400 (Dahil) - 7600 (Hariç) Arasında Olanlar            180         Den                      195 'e

 

4800 (Dahil) - 6400 (Hariç) Arasında Olanlar            150         Den                      165 'e

 

3600 (Dahil) - 4800 (Hariç) Arasında Olanlar            130         Den                      145 'e

 

2200 (Dahil) -36000 (Hariç) Arasında Olanlar             70         Den                        85 'e

 

Digerleri                                                                       40          Den                        55 'e
 

 

Yükseltilmiş Olup Emekli Maaşlarımıza  100.00.TL olmak üzre  Memur Maaş Aylık Katsayısı Artılşarı Oranında Artarak

Yansıyacaktır.

 

 01/10/2008 Sen Önce Memuriyete Başlayan Ve 01/09/2015 Den İtibaren Ememkli Olacaklar İçin İse

 

Emekli ikarmiye Tutarlarında  Heryıl İçin 125.00.-TL Artış Sağlayacaktır.Örn.30 Yıl Hizmeti Olan 3.750.00.-Tl Daha Fazla

Emekli İkramiyesi Alacaktır. 

 

27/08/2015 Tarih ve 29458 Sayılı Resmi Gazeede Yayımlanan 2015/8057 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile 01/09/2015 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girmiştir.

 

12- Mali Hizmetler Uzmanı Kadrosunda Bulunanlar İçin

 

1 ve 2.Dercede Olanlar Açısından Özel Hizmet Tazminat Oranları 10 Puan Arttırılmıştır.

 

Diğer Dercede Olanlar Açısından Özel Hizmet Tazminat Oranları 10 Puan Arttırılmıştır.

 

Ortalama Getirisi  83.00 TL Olup Artış Oranlarına ve Enflasyon Farkına  Bağlı Olarak Zaman İçinde Artacaktır

 

Mali Hizmetler Yardımcısı Kadrosunda Olanlar Açısından İse  7 Puan Arttırılmıştır.

 

Ortalama Getirisi  58.00 TL Olup Artış Oranlarına ve Enflasyon Farkına  Bağlı Olarak Zaman İçinde Artacaktır

 

 

12-Yeni kurulan Üniversitelerde Ödenen Geliştirme Ödenekleri 31/12/2015 Tarihinde i Sona Erecek Olup,

 

31/12/2017 Tarihine Kadar Ödeme  Süre Uzatılmıştır.

 

 

13- İkinci Öğretim Fazla Mesai Görevlendirilmesleribne Uygulanan

 

% 30 Sınrlama % 40 'a

 

% 10 Sınrlama % 15 'e  Yükseltilmiş Olup

 

01/01/2016 Dan İtibaren İmkanlar Dahilinde Daha Fazla Personel Görevlendirme İmkanı Doğmuştur.

 

 

14- Yükseköğretim Kurumlarında Görev Yapan Bazı Personellerin Döner Sermaye Ek Ödeme Tavanları

Arttırılmıştır.

 

Eski Tavan  150

 

Yeni Tavan  170

 

Ortaya Çıkan 20 Puanlık Farkın Ortalama Getirisi Net  165.00 TL Civarında Olacak ve Artış Oranlarına ve Enflasyon

 

Farkına  Bağlı Olarak Zaman İçinde Artacaktır

 

 

15- Tıp Ve Diş Hekimliği Fakülteleri İle Sağlık Uygulama vee Araştırma Merkezlerinin Hesabında Toplanan Döner

Sermaye Gelirlerinden  Yapılan Ödemelerde;

 

Ayda  5 Güne , Yılda 10 Güne Kadar olan Yıllık İzin Sürelerine Kesinti Yapılmayacaktır.

 

 

16-Kredi ve Yurtlar Kurumunda Fazla Çalışma Ücretleri Bir Kat Artırımlı Ödenecek


Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personele, (Kredi ve Yurtlar Kurumunda özel ve

gece hizmetleri talimatnamesi çerçevesinde) yaptıkları fazla çalışmanın karşılığı olarak ödenmekte olan fazla çalışma

ücreti (2015 yılı için 1,63.-TL) bir kat artırımlı olarak ödenecektir.

 

YURTLARDA GÖREV YAPAN PERSONELİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ

(2015 yılı için saat başı 1,63.-TL üzerinden hesap edilmiştir) 

 

BİRİM AYLIK (azami)  3,26.-TL  x 90 Saat  =   293,40.-TL